חותם בכנסת

ארגון חותם עוסק בסוגיות ציבוריות המשפיעות על החברה הישראלית ועל אופייה של מדינת ישראל, תוך שילוב של מחקר תורני, מדעי וחברתי, הנעשה על ידי מכוני מחקר המתמחים בתחומם. מטרתו של חותם לברר בבית המדרש את כל הסוגיות הנוגעות לזהותה של מדינת ישראל, לספק עמדות אשר יחזקו את זהותה כמדינה יהודית, ולהביא לשיח הציבורי את הערכים והעקרונות שמתבררים בבית המדרש. במטרה להשפיע באופן אקטיבי על עיצוב זהותה היהודית של מדינת ישראל, הוקמה מחלקה פעילה בכנסת, השואבת את מקורותיה מ'בית המדרש' של חותם.

עדכונים מועדות הכנסת עדכונים מועדות הכנסת

הצעות חוק הצעות חוק