חותם בכנסת

בחינת היעדר מענים למצוקות גברים בפריפריה

הוועדה לשוויון חלוקתי וצדק חברתי | כ"ב באדר תשע"ז

הישיבה, בה נכחו נציגי אקדמיה, עורכי דין ונציגי ארגונים שונים, עסקה ביחס המפלה שקיים היום אצל כלל הרשויות כלפי הגברים בתוך המאבקים בין בני זוג, והבעה בה הסכמה כמעט גורפת על כך שיש הכרח לתקן יחס זה, ולהתייחס בצורה שוויונית כלפי שני בני הזוג בשלל התחומים (אלימות במשפחה, משמורת, מזונות וכו').

בדיון אמר נציג חותם -  אני רוצה להוסיף עוד נקודה מעבר לנושא החשוב של חוסר השוויון והעוול המוסרי שיש בזה. חז"ל אומרים שהכתובה ניתקנה בכדי להקשות על הגירושין. כלומר, שכאשר מגיעים לאותן נקודות משבר, תהיה עוד מסוכה שתגרום לעצירה ולחשיבה נוספת לפני שעושים צעד נמהר. היחס המוטה שקיים היום ברשויות המשפט, הרווחה ואכיפת החוק לטובת הנשים, גורם את הדבר ההפוך, בכך שנוצרת מוטיבציה אצל צד אחד לפרק את החבילה. הדבר הזה הוא פגיעה במוסד המשפחה, ובכך הוא בעצם פגיעה בילדים, בנשים וגברים, כיוון שנוצרת חברה מנוכרת ואומללה.