חותם בכנסת

דיון בנושא: תקנות הדיינים התשע"ו

ועדת החוקה, חוק ומשפט | י"ב בסיוון

במהלך דיון בוועדת החוקה השמיע נציג 'חותם' לעורכת הדין המבקשת להתמנות למנכ"ל בתי הדין, התבטאויות שלה נגד המוסד ותהה באזני הנוכחים, האם ראוי שמי שמזלזל בבתי הדין יתמודד על תפקיד מנכ"ל בתי הדין.

בדיון, שלישי במספר בחודשים האחרונים, המשיכו נציגות ארגוני הנשים לתקוף את התקנות החדשות שנוסחו ע"י המשרד לשירותי דת בהנחיית בג"ץ, בכדי לאפשר גם לנשים להתמודד על תפקיד מנכ"ל בתי הדין. 

נציג חותם המשיך לחשוף את המגמה של ארגוני הנשים להשפיע על סדרי הדין ולשנות נורמות הלכתיות, כאשר ציטט את מי שביקשה להתמנות לתפקיד מתוך מאמר שפרסמה, ובו היא מביעה זלזול וחוסר אמון בבתי הדין ובדיינים.

 

לדיווח על ישיבת הוועדה בערוץ 7>>