חותם בכנסת

דיון בנושא: תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) שעניינן השתתפות המדינה בתקציב מוסדות חינוך מוכש"ר

ועדת החינוך, התרבות והספורט | כ"ז בתמוז תשע"ו

הדיון היה בעקבות החזרת חלק מהתקנות של חוק נהרי ותקצוב תלמודי תורה בחינוך החרדי.

מוזמנים לדיון: ח"כים ממפלגות חרדיות, נציגי משרד החינוך, פורום המוכש"ר, מנהלי תלמודי תורה

תקציר: הדיון נסב סביב החזרת חוק נהרי והתקנות שנלוו אליו, שבוטלו בימי שר החינוך הקודם. הח"כים ניסו לברר ולהבין האם אכן המצב אכן יחזור למה שהיה קודם לכהונתו של שר החינוך הקודם, והאם תקצוב מוסדות המוכר שאינו רשמי בערך של 75% מתקצוב מוסדות החינוך החינוך הרשמי, אכן יהיה מסך כל התקצוב או רק מתקציב הבסיס, ובפעל יהיה נמוך מ 75%.

עמדת ארגון חותם: נציג חותם אמר בדיון כי מעבר לדיבורים על החזרת התקצוב לרמה של 75%, יש לתבוע את תיקון המצב בכללותו, ולהשוות את מעמדם של ילדי תלמודי התורה, החרדיים והדתיים לאומיים, למעמדם של כלל ילדי ישראל.

לא ייתכן המשך המצב הקיים בו, מנסים לכפות על תלמודי התורה, הנאמנים לדרך החינוך המסורה מדורי דורות, כיצד לחנך, ומפלים אותם שוב ושוב, פעם בעצם התקצוב של 75% בלבד, פעם אל מול בתי הספר הנוצריים, פעם אל מול רשתות החינוך החרדיות אשר זכאיות להסעות ועוד ועוד.

אין שום סיבה שילד שלומד תורה יתוקצב פחות מכל ילד אחר במדינת ישראל.

קישור לצילום: לצפייה בשידור הוועדה לחץ כאן>>