להט"ב היות האדם לבדו

מבט מעמיק ושאלות ותשובות ביחס לנטייה החד מינית

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

אנו מאמינים ומקווים שחוברת זו תיתן לקוראים מידע על התהליכים העוברים עלינו כחברה וכלים להתמודד איתם מתוך ראייה אמונית. אנו סבורים כי בירור זה בונה נדבך נוסף בהבנת ערכה הייחודי של המשפחה כאבן היסוד של החברה.