גיור או אזרוח

הרב ליאור אנגלמן מברר את ההבחנה בין גיור שהוא שייכות עמוקה ומהותית לעם ישראל לבין אזרוח הפרוצדורה טכנית בלבד.