גיור כהלכה - שער הכניסה לעם ישראל

הרב אריאל בראלי מדבר על מצוות גיור ומדוע התהליך שלה כ"כ משמעותי

כולנו מבינים שתהליך של גיור הוא דבר מאוד מאוד רציני. לא מדובר פה בשותפות, בחברות, מדובר בכניסה לכלל ישראל ועל כן הערך הדתי הוא המרכז פה.

זה שבחור משרת בצבא, זה שאדם משלם מיסים, זה עדיין לא הופך אותו ליהודי. המהות היא ברית סיני. מהי ברית סיני? קבלת מצוות
ולכן המתגייר העומד לפנינו אנחנו נעביר אותו בסבלנות ובהארת פנים את כל התהליך. עד שבסוף הוא יחפוץ בקבלת המצוות
כשיש את הרצון הכנה להיכנס אלינו פנימה, אז באמת המשמעות של הגיור היא משמעות אמיתית ולא מצערים את המתגיייר ולא משלים אותו. הוא יתקבל פנימה בעבותות של אהבה וכולנו נרצה ונחפוץ לעזור לו להשיא לו אישה. כל החיבוק הגדול אבל בשביל זה הוא יצטרך לקבל עליו עול מצוות.