אז מי צריך להנהיג את עם ישראל?

מברר הרב דוד דודקביץ' מי בראש, מי באמת צריך להוביל את עם ישראל?

מי בראש? שאלה שתמיד מעסיקה אותנו.

מיהו זה שמוביל את העם? האם תורה אידיאולוגיה או פרקטיקה ומעשה? כבר כשהגענו לארץ ישראל בפעם הראשונה כאומה, בראש המחנה צועדים הכהנים ואיתם ארון ברית ה'. כך הם חוצים את הירדן וכך הם נכנסים לארץ ישראל, זו אמירה. מיהו זה שמורה את הדרך לפני המחנה ניתן לחשוב שרק המטרה היא טכנית כדי שהארון יעצור את מי הירדן שיכרתו מפניו, והכהנים הם יהיו אלה שישכבו על הגדר בשפתנו, אבל ודאי שזה לא הנימוק. העיקר בזה שהם עמוד האש והענן הם המצפן שהולך לפני המחנה מורה את הדרך.

אבל למען האמת זה לא כל כך חד זה הרבה יותר משותף ממה שזה נראה למי שאוהב לחדד. בגלל שכבר במדבר בהליכה ובמסע הארוך לכיוון ארץ ישראל. בראש כל המחנות הלך מטה יהודה מטה יהודה זה מטה המלכות יהודה הוא הראש, ואיתו לימינו ולשמאלו נמצאים עוד שני שבטים. לימינו נמצא שבט יששכר לשמאלו זבולון כיוון שהמלך נמלך יחד עם יששכר בשאלות הרוחניות עם זבולון בשאלות המעשיות וכך צועדת לה מלכות ישראל בבטחה אל דרך שיש לה כיוון לאן הולכים דע מאין באתה ובעיקר דע לאן אתה הולך.