אנחנו מדינה יהודית!

הרב שמואל אליהו מזכיר לכולנו מה המובן הפשוט של מדינה יהודית, מדינה שקונצנזוס רחב בעם ישראל אוהב ולא יהיה מוכן לוותר עליה, גם אם פוליטיקאים מסוימים חושבים אחרת.