בג"ץ נגד מדינה יהודית

מברר הרב קרטמן מהו הפער בין מדינת ישראל כפי שהוגדרה כבר בהקמתה, לבין האופן שבו מגדיר אותה בג"ץ

מה היא מדינת ישראל מדינה יהודית? מדינה יהודית ודמוקרטית? מדינה דמוקרטית ויהודית?

אם נסתכל במגילת העצמאות, מדינת ישראל היא מדינה יהודית שיש לה אפיוני משטר דמוקרטיים. מדינת ישראל היא מימושו של החלום היהודי. היא סיפורו של העם היהודי בתפילות, ברצונות ובנבואות הכל התממש בסוף להקמתה של מדינת היהודים וככה כותבת מגילת העצמאות מדינת ישראל היא מדינה יהודית בתשעים ושתיים מחוקק חוק כבוד האדם וחירותו ושם פתאום מופיעה מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית אבל בית המשפט העליון לא מסתפק בהפיכתה של מדינת ישראל למדינה יהודית ודמוקרטית הוא הופך את הקערה על פיה ממדינה יהודית עברנו למדינה יהודית ודמוקרטית ובית המשפט העליון לוקח אותה להיות מדינה דמוקרטית שיש בה גם מרכיבים יהודיים מהו המרכיב הדמוקרטי בבית המשפט העליון לא שלטון הרוב היהודי לא עמדותיו של הרוב היהודי אלא מערכת הערכים של מיעוט נאור שהוא זה שמגדיר את מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ולכן התהליך הוא כזה יהודית. יהודית ודמוקרטית דמוקרטית שבמובנים רבים אינה יהודית במובן הזה בית המשפט העליון מהווה סכנה למדינת ישראל הסיפור של מדינת ישראל הוא סיפורו של העם היהודי ואם הסיפור של מדינת ישראל יהפוך להיות לא סיפורו של העם היהודי אלא סיפורה של קבוצה קטנה נאורה מדינת ישראל עומדת לפני סכנה יש לנו כח לעצור את זה יש לנו יכולת להחזיר את השליטה לעם היהודי ויש לנו יכולת להחזיר את השליטה למערכת הערכים של מדינת ישראל כמדינה יהודית.