גיור או אזרוח

הרב ליאור אנגלמן מברר את ההבחנה בין גיור שהוא שייכות עמוקה ומהותית לעם ישראל לבין אזרוח הפרוצדורה טכנית בלבד.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של גיור או אזרוח