האם גם מדינה צריכה זהות

הרב ליאור אנגלמן עוסק בחשיבות ובצורך של חברה לעצור ולהגדיר לעצמה מה הזהות שלה ומה היעדים שלאורם היא חיה ופועלת.

אחת השאלות שהכי חשוב שאדם ישאל את עצמו היא, מה הזהות שלי מי אני מה הסיפור שלי?


כשאדם לא יודע מי הוא מה זהות שלו הוא מתקשה לחיות בעולם, מתקשה להגן על עצמו, מתקשה להגדיר לעצמו יעדים. 
מה שנכון באופן אישי נכון אולי פי כמה במובן הכללי - הציבורי, מדינה שעומדת על נפשה שחיה את חייה בלי לעצור לרגע ולשאול אוקיי, מי אני מה הזהות שלי מה הסיפור שלי? תתקשה לחלום תתקשה להגשים את משאלותיה היא אפילו לא תדע מה המשאלה שלה ואני חושב שזמן טוב אחרי 70 שנות מדינה זמן טוב לעצור ולהגדיר.


יש לנו זהות כל כך מיוחדת ומופלאה שמחזיקה מטען של אלפי שנים של תפקיד היסטורי מאוד גדול.
אנחנו עם התנ"ך אנחנו העם של האמונה העם שהביא את דבר ה' לתוך העולם, והמדינה הזאת לא מנותקת מזה אחרת נהיה עוד מדינה אחת בתוך הגלובוס עוד מדינה שרק חיה לשרוד זהות יהודית. במידה רבה זה הסיפור שיכול להחזיק את כל הווייתנו כאן.