דת מדינה

מהו היחס הנכון בין אנשי התורה לבין אנשי המעשה? מה האיזון בין עיסוק בבעיות ההווה לבין התקדמות אל עבר העתיד והנצח?