כפייה דתית

מהי הדרך הנכונה להשפעה ולקידום דרכה של תורה בתוך החברה הישראלית? הרב יהושע שפירא משרטט לנו קווים לשביל הזהב.