ראשית צמיחת הסנהדרין

מהי הבשורה הגדולה ברבנות הראשית לישראל? היום, ג' אלול, נפטר הראי"ה קוק, מייסד הרבנות הראשית לישראל מה הבשורה הגדולה ברבנות הראשית? במה היא עדיפה על פני כל מועצת רבנים חשובה אחרת? מדוע דווקא בה אפשר למצוא את ראשית צמיחת הסנהדרין?

זו בשורה חשובה מאוד מאוד שיש מוסד רבני מרכזי לכלל העם היהודי, לפנים בישראל היה הסנהדרין ואנחנו מצפים שהסנהדרין תתחדש. הסנהדרין היא מקור אחד להוראת ההלכה אשר שומר על ייחודיות עמינו ועל אחדותו, אבל לצערנו הרב כולנו יודעים שבגלל הגלות הממושכת יש לנו הרבה מועצות, מועצה של גדולי התורה הליטאית חסידית ספרדית ומועצות שונות של יהדות התפוצות עד לאין סוף.

לכן העובדה שיש רבנות ראשית בישראל, שכאמור מעוגנת בחוק ומחייבת את כל אזרחי המדינה ושירותיה, הם מאוד מאוד חשובים, בנושא הכשרות בנושא הנישואין בנושא הרבנות בנושא המקוואות בנושא הדיינות. הרי היא יוצרת תשתית אחת המחייבת את כל אזרחי מדינת ישראל. וזה משפיע ומקרין גם על יהדות התפוצות.

אז נכון כל סקטור וסקטור עדיין הולך לפי דרכו שלו, אבל הואיל ויש כפיפות מבחינת החוק ללכת על פי הרבנות הראשית לישראל, זוהי בשורה חשובה מאוד לעולם הרבנים, וכך אפשר לראות ברבנות הראשית לישראל הממלכתית. ראשית צמיחת גאולת הסנהדרין אשר עתידה לשמור על אחדות עמינו ועל ייחודו.