שירות האומה רק בדרך הנכונה

הרב יעקב אריאל מדגיש כי עצם השירות הצבאי לבנות, לא רק בחי"ר אלא בכל מקום אחר, הוא בעייתי ואסור.