אומה של מכבים

מה זה להיות אומה של מכבים שממשיכים את דרכו של אברהם אבינו - שלא היה מוכן לזרום כמו מים אלא פעל בכל כוחו להדליק את האש הטובה והבונה.