הציונות הדתית והמודרנה

מה אומרת היהדות על התחדשות וחידושים בעולם? בסרטון השבועי מברר הרב חגי לונדין את יחס היהדות לנושא זה על בסיס אמרתו הידועה של הרב קוק: הישן יתחדש והחדש יתקדש

הדמות של הרב אברהם יצחק הכהן קוק היא דמות מאוד מורכבת.

ישנם כאלה בטעות חושבים שיש כאן איזה סוג של התפשרות, איזה ניסיון לפשר בין התורה לבין החיים המודרנים. זה מאוד לא מדוייק! הרב קוק היה תלמיד חכם עצום. הסיסמה שלו היתה 'הישן יתחדש והחדש יתקדש 'הישן זה המסורת היהודית לדורותיה, היא תתחדש לא שהיא תשתנה!

הרב קוק היה מגדולי הלוחמים על המאבק הציבורי בנושאי דת ומדינה דאז שבת, מצוות, קיום השמיטה. אבל יחד עם כך היא תתחדש. זאת אומרת היא תתורגם לכל המהלכים המודרניים של העולם החדש גם ברמה הטכנית וגם ברמה הריגשית הפסיכולוגית. המשך הסיסמה - 'החדש יתקדש'. העולם המודרני על כל המערכות שלו הטכנולוגיות החברתיות, הפסיכולוגיות, כולם יתחברו אל הקודש.

החיבור בין שני הצדדים האלו נקרא בלשונו של הרב קוק האחדות הכוללת צירוף של הרבה דברים, ולכלול אותם באחדות אחת. זו התפיסה היהודית. זו התפיסה של הרב קוק.