התמודדות עם תרבויות זרות לאור ההתמודדות עם תרבות יוון

מתי יצאו המכבים למרד בתרבות יוון, ומתי לא? מהן מגוון הגישות להתמודדות עם תרבות זרה, ומהי הגישה המועדפת? הרבנית ד"ר נעמי שחור מבררת נקודות חשובות להתמודדות עם תרבות זרה בת זמנינו לאור ההתמודדות עם יוון.