חינוך בעידן הזום

שמירה על תום האמונה בעידן שלנו היא אתגר לא פשוט, אבל הדבר אפשרי אם נדע לשמור על הבית

התרבות שבה אנו חיים כיום, התרבות הפוסט מודרנית היא מאוד מקשה עלינו לשמור על תמימות ויראת שמים פשוטה. אנחנו חיים בעולם מורכב מלא טכנולוגיה מלא צבעים ולפעמים התמימות הזרימה הפשוטה עם האמונה היא קשה לנו.

הפתרון הוא בדבר אחד, בבית כאשר אנחנו מתקדמים במהלך החיים אנחנו נפגשים עם מערכות שבהם אנחנו לומדים באופן חיצוני. הלימוד הזה מוטמע בנו באופן מלאכותי וממילא הוא מאוד מאוד מעורער.

לעומת זאת החינוך הביתי כאשר ילד וילדה נמצאים בבית מלא אמונה ויראת שמים לא מדברים איתם הרבה לא מתפלספים איתם הרבה אבל מעניקים יראת שמים שמחה מלאת ביטחון מלאת יציבות הילד והילדה מטמיעים בנפש את הזרימה הזו. ואז ככל שמתקדמים בחיים ונפתחים לכל המערכות המורכבות תמיד הם זוכרים מאיפה הם באו ולאן הם הולכים והם הולכים למקום אחד שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו.