מה היה אומר הרב קוק היום

לקראת יום פטירתו של הרב קוק זצ"ל בג' אלול: אילו הרב קוק היה חי כאן ועכשיו בדורנו, מה הוא היה אומר על אתגרי הדור והשעה שלנו? !