נוער לוקח אחריות

היום יט' כסליו יום פטירתו של הרב נריה זצ"ל, נקודה חשובה במשנת הרב: מהו האור הגדול שהנוער האידיאליסט שלנו נקרא להאיר, ואיך נכון לעשות זאת ללא התפזרות ב"גמגמיזם"?