פסח שני - הזדמנות שנייה לתיקון אמיתי

משמעותו האמיתית של היום המיוחד שבו אנו נמצאים, י"ד אייר, פסח שני: זה יום שנועד לתת לנו הזדמנות נוספת לתקן ולהמשיך את מגמת העלייה וההתקדמות בתורה, בעבודת ה' ובחיים כולם. שנזכה להמשיך ולעלות בקודש, בחיינו הפרטיים ובחיים הציבוריים שלנו כאן במדינת ישראל!