תורה ועבודה

מה משמעות התורה והעבודה שבני עקיבא חרטה על דגלה, ומהו היחס הנכון בין ערכים אלה

הסמל של בני עקיבא זה ת' ו ע', אבל למה התורה קודמת לעבודה ומה משמעות הסמל הזה?
תורה ועבודה, הסיסמה שאנחנו מכירים כל כך טוב, לא כל כך הייתה פשוטה בדורות הראשונים. המזרחי דגל בעם ישראל לארץ ישראל, תורת ישראל, שלושת הערכים הללו, ואילו הפועל המזרחי דיבר על תורה ועבודה. אתם יודעים, הויכוח של אז די הוכרע, לכולנו ברור שדרכה של הציונות הדתית מבוססת על תורה ועבודה.

במאמר שפרסם בזמנו הרב חיים דרוקמן הוא דיבר על כך שהתורה היא הבסיס להכל, התורה היא תורת חיים ורק כאשר התורה היא תורת חיים, ממילא היא משפיעה על כל החיים של כולנו. כלומר, הסמל תורה ועבודה בא ואומר, תורת ה' תמימה משיבת נפש, התורה חייבת לכלול את כל מרחבי החיים, את הפרנסה, את העבודה, את הרפואה, את הצבא, את הכל. מה לעשות שבצוק העיתים, בטרדות הפרנסה הרבה פעמים אנשים עסוקים בעבודה וקצת שוכחים את התורה.

התורה היא ראשונה, הת' קודמת להכל, כל הווייתנו יונקת מהתורה. ישראל, קודשא בריך הוא ואורייתא- הכל חד, ומה מקשר בין ישראל לקודשא בריך הוא? אורייתא - התורה. אז בוא נזכור ונזכיר לעצמנו- תורה, עכשיו תורה. אם אתה עסוק - תקבע עיתים לתורה, אם את עסוקה - תקבעי עיתים לתורה כי זו נשמת אפינו, זה קיומנו, תורה ועבודה.