הפרטת הכשרות מובילה לאנרכיה

הרב שמואל אליהו מספר מניסיונו האישי כרב עיר לאן מובילים אותנו גופי הכשרות הפרטיים, הפועלים ללא הכשרות הבסיסית של הרבנות הראשית.