לא רבנות לא כשר

תו התקן הישראלי לכשרות - תעודה מהרבנות! איך צריך להתייחס למסעדה או עסק ללא תעודת כשרות מהרבנות, ולמה? הרב יעקב אריאל שליט"א עונה על שאלות אלה במילים קצרות.