למה לי כשרות ממלכתית?

מסביר הרב אליקים לבנון מדוע חשובה כשרות ממלכתית במדינת ישראל. מבין ההסברים השונים בנושא זה בחר הרב לבנון להתמקד בקומה הבסיסית - זה מצוין לסמוך על חברים ומכרים, אבל במערכת ציבורית חייבים גוף מפקח מרכזי שאמון על הנושא ופועל בשם הציבור למנוע כשלים האורבים בכל פינה במערכות המזון המשוכללות של ימינו.