נישואין אזרחיים פגיעה בזהות שלנו

בסרטון השבועי מסביר הרב ד"ר רצון ערוסי מה ההשלכות של החלת נישואים אזרחים במדינת ישראל.

לצערנו הרב יותר ויותר נשמעים הקולות להנהיג במדינת ישראל נישואים אזרחיים. עלינו לדעת שנישואים אזרחיים פוגעים בזהות היהודית שלנו וודאי ודאי בערכים היהודיים והיהדותיים שלנו.

לפני כן נקדים ונאמר - הרמב"ם אמר שלפני מתן תורה כלומר בטרם הפכנו להיות יהודים. אלא הנורמה של דפוס התנהגות גויית היה שאם בני זוג רוצים להינשא זה עם זו או זו עם זה האישה נכנסת לביתו של האיש והם חיים כזוג גמרו. אם הם נפרדיםאין צורך בשום טקס לא אזרחי ולא דתי כדי לקבוע שהם בני זוג. אין צל של ספק שזה המודל הכי מודרני והכי מתקדם של נישואים אזרחיים. שהחברה לא מעורבת בבניין הזוגיות שלהם אבל זו לא דרך היהדות זו דרך גויות. זו דרך רק של זוגיות בלבד.

בתורת ישראל יש חשיבות גדולה מאוד לתא המשפחתי. התא המשפחתי הוא ייחודי ויעודי. הוא באמת יוצר מצב שלא העיקר חיי המין בלבד או חיים החומרים בלבד. אלא איש ואישה בעצם מתכוננים להקים בית בישראל להביא בנים ובנות לעולם שימשיכו את השושלת של העם היהודי על פי ערכי העם היהודי.

זו בעצם המגמה של כל התא המשפחתי שהוא בנוי על פי ההלכה. משום כך אין צל של ספק ברגע שיונהגו יותר ויותר הנישואים האזרחיים שאינם מקפידים מי עם מי, דהיינו יהודים ולא יהודים או אפילו הוא והוא או היא והיא, זה שינוי טוטאלי זו פגיעה בכל השימור של העם היהודי זה המקור להתבוללות העם היהודי יתפורר הן בזהות היהודית שלו והן בערכיו. לכן אין צל של ספק שיש צורך בשימור התא המשפחתי היהודי על פי ההלכה. כי אז אנחנו משמרים את העם היהודי לדורותיו על פי מורשת נפלאה ומופלאה.