עם אחד חתונה אחת

הרב אליקים לבנון מסביר למה יש צורך במערכת חוקים שמסדירה את ערכי היסוד של הזהות היהודית במדינת ישראל, ומדוע לא די להסתמך על הרצון הטוב של הציבור לשמור על ערכים אלה

נושא החקיקה הדתית שנוי במחלוקת יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי הדורשים לגנאי אומרים תן לציבור להחליט

למה אתה צריך לחקוק חוק נישואין וגירושין תן לציבור להתנהל מי שירצה יקיים חוק נישואין וגירושין לפי התורה ומי שלא ירצה יעשה נישואין פרטיים מי שירצה יאכל נבלות וטריפות, ימכור אותם בריש גלי ייבא יבוא מחוץ לארץ

מי שרוצה - כל דבר יהיה פתוח והנה שומרים את יום הכיפורים, הרבה יהודים שומרים את יום הכיפורים
אף חוק לא מחייב אותם והם שומרים זו דעה ,אפשר דעות בכל דבר אבל אנחנו עם אחד ואנחנו חייבים מרקם אחד בסיסי
מכנה משותף אחד שיחבר את כל עם ישראל

המכנה המשותף חייב להיות מוסכם על ידי מערכת מסודרת ומוסכמת לא ייתכן שכל אחד יקבע לעצמו את הקריטוריונים האלה ויתן פרצות רק לדוגמה חוק נישואין וגירושין אם לא יהיה חוק נישואין וגירושין

אני את ילדי או את נכדי לא מוכן להשיא למי שלא יבוא עם אישורים שאכן ילדיו בניו בנותיו כולם נולדו כדת וכדין ואין בהם פסולי חיתון
פסולים לבוא בקהל לא יכול להיות שכל אחד ינהל את הדברים בעצמו

חייבים גוף ממלכתי כי אחרת אנחנו נתפרק לשני עמים או ליותר מזה חלילה וחס כולנו בני איש אחד אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

וזה מחייב מערכת חוקים שכולם כפופים לחוקים האלה ואי אפשר לפרוץ פרצות בחוקים האלה נחזור ונקיים בעצמנו באמת להיות כעם אחד וכאיש אחד בלב אחד באהבה רבה איש לקראת רעהו וכולנו נוכל לחיות במדינה הזאת כלבבנו