הסכמי קדם גירושין

איך פותרים בעיה? - לא ביצירת בעיה גדולה עוד יותר מסביר הרב שמואל אליהו מתוך היכרותו עם הסכמי קדם הנישואים השונים, שהם דוחפים את הציבור לגירושים. בעיית העגינות ודאי כואבת מאד אבל זניחה במספרים ביחס לכלל האוכלוסייה, צריך לטפל בה כפי שמטפלים בה באופן נקודתי ומדויק, ולא ביצירת "פתרון" מלאכותי שיוצר בעיה חמורה אחרת.