לבגוד בהכשר הבג"ץ

הרב קובי יקיר, ראש בית המדרש תורת המדינה, מדבר על ה"הכשר" לבגידה ולהרס המשפחה שמתקיים בשם הבג"ץ, ואף על הניסיון לחייב את בתי הדין הרבניים ליישר קו עם האג'נדה הזו. הרב יקיר קורא לתקן את העיוות ולהשיב ערכי המשפחה היהודית למקומם!

האם המשפחה היהודית מוגדרת על ידי נאמנות ומחוייבות בין איש לאשתו, על ברית קדושה של לא תנאף? או שמא חס ושלום על הזכות לנאוף על העובדה שכל אחד ואחד יכול לעשות עם גופו, מה שהוא רוצה עם מי שהוא רוצה מתי שהוא רוצה.

בבית המשפט במדינת ישראל הזכות לנאוף היא זכות יסוד שקיימת לאדם כתוצאה מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לשיטת בית המשפט גם אדם נשוי יכול לעשות עם גופו מה שהוא רוצה עם מי שהוא רוצה מתי שהוא רוצה. זה מאושיות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בית המשפט העליון רוצה לחייב בהגדרות הללו גם את בית הדין הרבני ולקבוע שהנאמנות והמחויבות בין איש לאשתו אינם מהווים שום פרמטר בהגדרת המשפחה וממילא לא יהיו שקלול בשום דיון ממוני במשפחה.

בהליך שמתקיים כרגע בבית המשפט מתנהל הליך המכונה בשם בג"ץ הבוגדת רוצה בית המשפט להמשיך ולקבוע יתר על כן שאפילו אם שני בני זוג הסכימו בצורה מפורשת ביניהם להיות נאמנים ההסכם הזה אינו מוסרי הוא נוגד את תקנת הציבור ובית המשפט לא ייתן לו שום סעד. ההגדרות האלו של בית המשפט מסכנות את המשפחה ומסכנות את עם ישראל ואת המדינה היהודית.

אם אנחנו חפצי חיים אנחנו חייבים לשוב להגדרות התורניות הערכיות של המשפחה היהודית מזה דורות למחוייבות לנאמנות למשפחה המלוכדת שבונה את בית ישראל.