שווים אבל שונים

לכבוד יום המשפחה, אנו מפרסמים סרטון שעוסק בבירור השאלה: האם איש ואישה שווים ביהדות ובחיים, או שלא?

האם האיש והאישה אמורים להיות שווים בכל מה שקשור לקיום המצוות?

יש לכך שתי תשובות סותרות ושתיהן נכונות. האחת היא כן והשניה היא לא.
בין כל בני האדם יש רובד משותף בו הם שווים, ישנו רובד בו הם שונים. הם שווים בהיותם בני אדם, הם שווים בכך שנבראו בצלם אלוקים והם שונים בהשתייכות הלאומית, באזרחות, בתכונות, בכשרונות וגם בצרכים.

כך גם האיש ואישה, ברובד הבסיסי הם שווים. הם בני אדם, יהודים, בעלי מאפיינים דומים. לצד זה, יש ביניהם רובד של שוני במבנה גוף ובתפקודים גופניים, במאפיינים נפשיים ומנטליים, בכישורים, בתפקידים שונים בחברה ובמשפחה וגם בצרכים שלהם. יש הבדל בתפקיד ובהקשר לכך גם בתפקוד.

ישנם מאפיינים קשיחים של שוני וישנם מאפיינים גמישים שנותנים מקום לנשים ולאנשים מיוחדים לבטא את הייחודיות שלהם. הערך המיוחד של כל איש וכל אישה לא נקבע על פי מאפייני מעמד כאלה ואחרים, אלא בשייכות ובתרומה הייחודית של כל אחד ואחד מהם ליצירות המשותפות שהן המשפחה והקהילה, אומה והאנושות כולה.