עדכונים מהשטח

משפחה על סדר היום- חוברת חדשה מטעם פורום חותם

משפחה על סדר היום- חוברת חדשה מטעם פורום חותם / פורום חותם

שלמות המשפחה היהודית היא אחד הערכים המקודשים ביותר בהלכה ובמסורת ישראל. בספר התורה מוקדשות פרשיות שלמות העוסקות בפסולי חיתון, ומופיעות אזהרות רבות הנוגעות לאיסורי עריות.

במשך כל הדורות שמר עם ישראל על ייחודו דרך שלמות המשפחה היהודית. בכל מקום היה ידוע שכל עוד אדם שומר על מסגרת המשפחה היהודית, גם אם הוא סטה מהדרך, עדיין יש לו סיכוי לחזור, ואם לא יחזור הוא – הרי בניו וצאצאיו אחריו יהיו קשורים לעם ישראל. אולם ברגע שנפרצה מסגרת המשפחה היהודית, בדרך כלל נעלמה המשפחה מעם ישראל, ולא הייתה לה המשכיות בתוך האומה.

בתקופת קום המדינה, על אף שראשי המדינה היו רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות, הבין בן גוריון את החשיבות הגדולה בשמירה על אחדותו של עם ישראל, והסכים לכך שכל ענייני הנישואין והגירושין במדינה יתקיימו על פי דין תורה. הסכמתו זו נבעה מהכרתו הברורה, שרק כך יכול להיות קיום לעם ישראל במדינתו.

בשנים האחרונות אנו עדים לשבירת ערכי המשפחה המסורתיים בכל העולם המערבי.  אובדן ערכים זה מחלחל ומשפיע גם בתוככי מדינת ישראל. בעקבותיו מתרבות התופעות של הכרה משפטית בזוגיות שאינה על פי ההלכה והצעות החוק המנסות לעגן הכרה זו. הצעות החוק הללו זוכות לסיקור תקשורתי אוהד, והמצדדים בהן עמלים ליצור את ההרגשה שכל מי שמתנגד להן הוא אדם חשוך המתנגד לשוויוניות. למערכה שותפים גם ארגונים חוץ פרלמנטריים המקבלים מימון מקרנות שונות בחו"ל, וכך נמצאת מדינת ישראל בסכנה של איבוד ערך מרכזי ששמר על עם ישראל בכל הדורות – המשפחה היהודית.

בחוברת "משפחה על סדר היום" הובאו מאמרים הסוקרים את המגמות הנוגסות בערכי המשפחה היהודית במערכת המשפט, בכנסת ובממשלה. וכן ניתן דו”ח על הצעות החוק שהועלו בכנסת הנוגעות לעניין. מטרתנו היא לעורר לפעולה כל מי שדמותה של מדינת ישראל ועתיד המשפחה היהודית חשובים להם. כמענה לתהליכים ציבוריים וחקיקה הפוגעת בערכי המשפחה, יש לפעול לקידום חקיקה שתשמור על ערכים אלו ותאיר אותם באור הראוי להם בשיח הציבורי.
-
קיצוץ בתקציב המדינה לצורך קידום חוק מע"מ אפס

קיצוץ בתקציב המדינה לצורך קידום חוק מע"מ אפס / מכון כת"ר

עלותו הגבוהה של מבצע צוק איתן עוררה צורך הכרחי בקיצוץ בסעיפי הוצאה אחרים בתקציב המדינה. החלופה אותה מקדם משרד האוצר הנה קיצוץ רוחבי בכל תקציבי משרדי הממשלה השונים, על-פי חלקם היחסי בתקציב הכולל.

השאלה הראשונית, המרכזית והבסיסית הנה: מה היא עמדת ההלכה ביחס לתפקידי השלטון, לכתחילה? כיצד אמורה להתנהל מדינה יהודית הפועלת על-פי התורה?

עיון בדברי חז"ל, מעלה רשימה של נושאים עליהם אחראיות רשויות השלטון למיניהן. אחריות גוררת סמכות, ואחת מן הסמכויות הבסיסיות וההכרחיות ביותר לביצוע בפועל של האחריות השלטונית, היא הסמכות לממן את כל הדרוש לביצוע מכספי הציבור. הנושאים עליהם מופקד השלטון, אותם ניתן למצוא במקורות ההלכה, הם עשרת התחומים הבאים: בטחון, קשרי חוץ כולל מסחר בין לאומי, בטחון פנים, בטיחות, חקיקה ומשפט פלילי, סיוע לנזקקים, שירותי בריאות, חינוך, ניהול מדיניות כלכלית, פיתוח תשתיות ושירותי דת.

לאור האמור, עולה ברורות המסקנה כי תפקידים רבים המתבצעים כיום בידי השלטון ושלוחותיו (כגון תרבות וספורט וכד') אינם כלולים בין התפקידים להם מחויב השלטון על פי ההלכה, וניתן לראותם כתפקידים בהם רשאי השלטון לעסוק, אם כי כאמור אין זו מחויבותו.

על בסיס הגדרת קשת תפקידיו של השלטון לפי ההלכה, ניתן לקבוע כי סדרי העדיפויות החלים על הקצאת משאבים ציבוריים, על-פי ההלכה מעניקים עדיפות תקציבית רבה לתפקידי חובה על-פני תפקידי רשות.  עדיפות זו צריכה לבוא לידי ביטוי הן בשעת קביעת התקציב מראש, והן בעת קיצוץ בתקציב קיים.

אחת מנקודות המחלוקת בנוגע לקיצוץ בתקציב הינה בנוגע לחוק מע"מ 0, אותו מעוניין שר האוצר להעביר. לאור האמור לעיל, אין זה מתפקיד השלטון לספק דיור לכלל האזרחים, אלא רק, לאלו שאינם מסוגלים להגיע בכוחות עצמם לדיור מינימאלי בקניה או בשכירות. ההצעה למע"מ 0 אינה לוקחת בחשבון את מצבו הכלכלי של האזרח וגם אינה מצטמצמת לדיור מינימאלי בלבד, ועל כן ודאי שלא ניתן לראותה כחלק ממצוות הצדקה הציבורית.

יש מקום להפעלת התכנית, כחלק מחובתו של השלטון לניהול מדיניות כלכלית, רק אם קיים סיכוי סביר שתכנית זו תביא להורדת כלל מחירי הדיור בארץ, אלא שלדעת מומחי הכלכלה הסיכוי לכך קלוש ביותר.

לדף העמדה המלא לחץ כאן


דפי עמדה

משפחה חדשה

משפחה חדשה

רובם המוחלט של חברי הכנסת מתחזקים עמוד פייסבוק פעיל. הפייסבוק הפך ל'כיכר העם', המקום בו ניתן לדבר עם הציבור ללא שום תיווכים. התבוננות בנושאים שמעלים חברי הכנסת בעמוד האישי שלהם משקפת במידה רבה את הדברים החשובים להם באמת. אתם חושבים שנושאים ביטחוניים או יוקר המחייה הם הנושאים המרכזיים העומדים על סדר יומם של נבחרינו? בוודאי תופתעו לשמוע שדווקא נושא אחר מככב בראש רשימת הסטטוסים: סוגיות דת ומדינה, כאשר קרוב ל 50% מהפוסטים בנושא זה עסקו ב"ערכי המשפחה" או, אם נדייק יותר, בפריצת ערכי המשפחה, במעמדם של בעלי נטיות הפוכות, ובקידום 'ברית הזוגיות'.

המשך לקרוא

הצעת חוק לחיוב סירוס ועיקור בע"ח

הצעת חוק לחיוב סירוס ועיקור בע"ח

בוועדת החינוך בכנסת, נידונה הצעת חוק לחיוב סירוס ועיקור לכלבים וחתולים הנמסרים לאימוץ, במטרה להפחית את תופעת הכלבים הנטושים והמשוטטים. את החוק הציג חבר הכנסת איתן כבל ממפלגת העבודה. נציגי פורום חותם נכחו בדיון והביעו התנגדות להצעת החוק, ע"פ נציגי הפורום ניתן לפתור את בעיית הכלבים והחתולים המשוטטים בדרכים שמותרות על פי ההלכה ואינן כוללות עיקור או סירוס לצמיתות. ח"כ יוני שטבון, שהשתתף גם הוא בדיון ואמר: "סירוס בעל חי הוא גופו צער בעלי חיים, לא יעלה על הדעת שבמדינת היהודים נקבע בחוק אקט שכולו התעללות. זה נוגד כל אמת מידה מוסרית יהודית ואנושית.

המשך לקרוא

משולחן הפורום

ההסכמה שבשתיקה לכך שלתורה יש עמדה רק בנוגע לשבת ולכשרות ולא בכל נושא ציבורי, היא אבן נגף המאפשרת לציבוריות הישראלית להישאר מנותקת מנשמת החיים של התורה. האם אין להלכה יד ורגל עם מדיניות משרד הכלכלה בנוגע להעסקת עובדי קבלן או מע"מ 0? האם אין לתורת חיים מה לתרום לדיוני ועדת סל התרופות המחליטה על סדרי עדיפויות? ואולי נכון להשפיע גם על החקיקה העוסקת בתקשורת, בתחבורה ועוד?

התרכזות בסל החקיקה הדתית הקלאסית שמה בצד מגוון עצום של חזיתות בהן ניתן להשפיע על דמותה של מדינת ישראל, וכידוע – אין וואקום, ויש מי שיתפוס את המרחב. נציגים של גופים עתירי-ממון ועתירי-השפעה ונציגי ארגונים זכויות אדם ובעלי חיים שמשפיעים באגרסיביות ובאמצעות לחצים בלתי-פוסקים על נציגי הציבור להתאים את החקיקה כך שתתאים לתפיסת עולמם.

פורום חותם עסק לאחרונה במגוון נושאים שעלו לסדר היום הציבורי: הצעת החוק בנושא בדיקות לקטינות בהריון ומשמעותו החינוכית של החוק, איסור צריכת זנות בקהילה, הימנעות מגרימת צער לבעלי החיים, פתיחת אזורי הכשרות, חוק מידע גנטי, החמרת עונשם של סרבני גט, קיצוץ בתקציב המדינה לצורך קידום חוק מע"מ 0, והתערבותה של המדינה בחוזה שכירות.

הגיע הזמן להוציא את ההלכה מהפינה אליה נדחקה, ולהפוך אותה לרלוונטית ומשפיעה בשיח הציבורי ובבית המחוקקים.

מעוניינים להישאר מעודכנים בפעילותו של פורום חותם? הצטרפו לרשימת התפוצה

 נשמח להיות בקשר!

מבית המדרש

הכירו את מכון פוע"ה

הכירו את מכון פוע"ה

נוסד בשנת התשנ"א, בראשות הרב מנחם בורשטיין.

מכון פוע"ה הוקם לצורך סיוע בענייני רפואה והלכה בכלל, וסיוע בקשיי פוריות בפרט. המכון מתמחה במתן ייעוץ, הכוונה וסיוע לזוגות להם בעיות בגניקולוגיה ופוריות, ומפעיל מערך שרותי השגחה למניעת טעות אנוש בבתי החולים ובמעבדות הפוריות, בארץ ובעולם. נוסף על כך מקיים המכון מערך של  קורסים, סיורים והרצאות לרבנים, אנשי מקצוע ולקהל הרחב במגוון נושאים.

הגנה על עובדת בזמן טיפולי פוריות

הגנה על עובדת בזמן טיפולי פוריות

המחוקק קבע הגנה על נשים הנמצאות בהריון, וכן על נשים אחר לידתן, שלא ניתן לפטרן, אלא בהיתר מיוחד מאת שר הכלכלה. ההיתר יינתן לאחר שישתכנע שעילת הפיטורין מוצדקת, ואינה קשורה להריון וללידה. על פי השקפתנו, מדובר בחוק מוסרי וצודק מאין כמותו, שמטרתו למנוע מאישה את הבחירה האכזרית בין הימנעות מהבאת ילדים לעולם לבין הימנעות מיציאה לעבודה.

אולם בנוסח החוק קיימת אפליה מובנית בין נשים הנכנסות להריון באופן טבעי, לבין נשים, שמסיבה כזו או אחרת, נזקקות לטיפולי פוריות לצורך כניסתן להריון. לנשים אלו, קיימת זכות בסיסית אך ורק עד להבאת שני ילדים משותפים לעולם. על פי נוסח החוק הקיים היום, בני זוג הנזקקים לטיפולי פוריות, וכבר יש להם שני ילדים משותפים, חשופים לפיטורים ממקום עבודתם, ועלולים להימנע מטיפולי פוריות ומהרחבת משפחה.

תיקון לחוק (שעבר בקריאה ראשונה בכנסת) מציע להרחיב את ההגנה הניתנת לעובדים, ולקבוע כי איסור הפיטורים יחול לגבי טיפולי פוריות שעברו עובדים לקראת הולדת ילד אחד או שניים בתקופת העסקתם אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, ללא תלות במספר הילדים שיש להם או לטיפולים שעברו בטרם העסקתם אצל מעבידם הנוכחי. כמו כן, מוצעת האפשרות להרחיב את ההגנה לעובדים העוברים טיפולים, על ידי הסרת ההגבלה לעניין מספר הילדים.

מכון פוע"ה תומך בהצעה להרחיב את תחולת החוק, ומבקש שתתקבל ההצעה המרחיבה את תחולת החוק ללא הגבלה על מספר הילדים, כפי שאין הגבלה בחוק על מספר ילדים בקשר לפיטורי עובדת בהיריון.