סקירה בנושא התקנה התקציבית של משרד החינוך

סקירה מקצועית בנושא תקנת התמיכה שפרסם משרד החינוך, בארגונים הפועלים להעלאת אחוז הבנות הדתיות המתגייסות לצה"ל.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של סקירה בנושא התקנה התקציבית של משרד החינוך