על סדר היום

מוקד משפטי מסייע לתלמידות שנקראות לראיון דת

מוקד משפטי מסייע לבנות שנקראות לראיון דת

במסגרת פעילותנו בנושא גיוס בנות דתיות, החל לפעול מוקד משפטי שיסייע לבנות הנקראות ל"ראיון מצהירת דת", וזאת בעקבות תופעה הולכת ומתרחבת של דיווחים על הזמנת צעירות דתיות שקיבלו פטור מטעמי דת, לראיון נוסף בלשכת הגיוס

ארגון 'חותם – יהדות על סדר היום', הודיע על פתיחת מוקד משפטי שיסייע לבנות הנקראות ל"ראיון מצהירת דת", וזאת בעקבות תופעה הולכת ומתרחבת של דיווחים על הזמנת צעירות דתיות שקיבלו פטור מטעמי דת, לראיון נוסף בלשכת הגיוס.

מדיווחים שהגיעו לארגון 'חותם' מרבני אולפנות והורים, נראה כי בצה"ל מנסים להקשות על הבנות, ובוחרים באקראי בנות שיקראו לראיון נוסף, בו נערכת בחינה מדוקדקת יותר של הידע שלהן בנוגע לשמירת תורה ומצוות. ב'חותם' מדגישים כי לא מדובר בבנות שהתחזו, או שדתיותן מוטלת בספק כלשהוא.

צעירה דתית שהוזמנה לראיון דת תיארה תחושה לא נעימה ושאלות מכשילות:

"שאלו אותי שאלות הלכתיות ומושגים ביהדות. חלקם אמנם בסיסיים אך חלקם לא כל דתי מכיר. שאלו אותי על ברכת מעין שלוש, מה נוסח ברכת הלבנה, כמה חלקים יש לקריאת שמע, מי כתב את שיר השירים. היו כמה שאלות שהתלבטתי לגביהן. גם הסיטואציה מלחיצה. בערך 20 דקות של שאלות ממש לא ברוח טובה, אלא בתחושה. זו היתה סיטואציה מאוד לא נעימה ורציתי פשוט לברוח".

"הצבא החליט משום מה לקחת את החוק לידיים, ולנכס לעצמו תחומים שאינם בתחום אחריותו", אומר מנכ"ל ארגון חותם, עמיטל בראלי. "אולם הזהות הדתית של בוגרות החמ"ד לא תימדד על בסיס "ראיון דת" של מש"קית בבקו"ם. האחריות החוקית בנושא לפי החוק, מוטלת על דיין המשמש בתפקיד ממלכתי, או שופט.

כנראה הצורך להוכיח הצלחה בגיוס בנות דתיות מביא את הנוגעים בדבר לזמן את הבנות הדתיות לראיונות מופרכים ומוזרים בהם הבנות צריכות "להוכיח" לרשויות שהם דתיות".

במכתב שהוציא עו"ד משה פולסקי, היועץ המשפטי של ארגון חותם, למפקדת לשכת הגיוס בתל השומר סא"ל מישל מלמד, הוא מבהיר כי הצעד החדש של צה"ל אינו חוקי.

"על ‏פני ‏הדברים‏ נראה כי‏ הנפקת ‏צווי ‏ההתייצבות‏ נעשית‏ בחוסר ‏סמכות, ‏מבלי ‏כל ‏עיגון ‏חוקי,‏  וזאת ‏בחריגה ‏מעקרונות ‏המשפט ‏המנהלי", כתב עו"ד פולסקי. "‏עוד ‏נראה ‏כי ‏הדבר ‏אף ‏עולה ‏לכדי ‏פגיעה‏ במיועדות‏  לשירות ‏ביטחון תוך ‏החשדתן ‏ללא ‏כל ‏סיבה ‏הנראית ‏לעין ‏של‏ אלו ‏הנדרשות ‏להתייצב ‏בלשכת‏ הגיוס ‏לשם ‏קיום ‏ראיון ‏מצהירת ‏דת, ככאלה ‏המבקשות ‏להגיש ‏תצהיר ‏כוזב ‏וזאת ‏מבלי‏ שלפוקד ‏כל‏ סמכות ‏להורות ‏על‏ קיום ‏ראיון ‏ו/או ‏מבחן ‏מעין ‏זה".

עו"ד פולסקי הוסיף כי העילה היחידה לזימון נוסף הוא במקרה בו מגיע מידע לצבא על תצהיר כוזב. "על ‏פי ‏המידע ‏שהגיע ‏לחותם ‏צווי ‏התייצבות ‏לשם קיום "ראיון ‏מצהירת ‏דת" ‏נשלחים ‏גם‏ כאשר ‏אין ‏בפני ‏רשויות ‏הצבא כל ‏מידע ‏או ‏חשש‏ לעניין ‏נכונות האמור ‏בתצהירים ‏שהוגשו‏", נכתב.

טרם התקבלה תגובה מצה"ל, בימים אלו נשלחה פנייה נוספת ללשכה ולשר הבטחון.