גיור כהלכה - שער הכניסה לעם ישראל

הרב אריאל בראלי מדבר על מצוות גיור ומדוע התהליך שלה כ"כ משמעותי