גיור נטול גיור

בסרטון חדש חותם ממחישים את המציאות העגומה שעלולה להתרחש כאן אם רפורמת הגיור של השר כהנא תצא לפועל.