חוברת – מי מושך בחוטים?

חוברת המשך חשפה נתונים קשים על פעילותם של ארגונים הממומנים על ידי הקרן החדשה – ופועלים בתוך הציונות הדתית, כחלק ממנה. ארגונים אלו הנחשבים "סרוגים" מקדמים בפועל אג'נדות זרות ועמדות בעייתיות כגון תמיכה בנישואים אזרחיים, שיתופי פעולה עם זרמים רפורמיים וקונסרבטיביים בסוגיית הכותל, הכרה בגיור לא אורתודוכסי ועוד.

לחוברת המלאה>>