למי קראת חשוך?

דו"ח הסוקר את הפעילות של ארגוני הקרן החדשה בקרב החברה החרדית ואת ניסיונות ההשפעה והפגיעה בזהות החרדית

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של למי קראת חשוך?