תקנה בהזמנה

סקירת התקנה התקציבית שתאפשר לארגונים המעודדים גיוס בנות לפעול במסגרת החמ"ד. צה"ל ו"אלומה" פועלים רבות בשנים האחרונות כדי להעלות את אחוזי המתגייסות מקרב הציונות הדתית, תוך רמיסת ערכי הציונות הדתית ובאמצעות קמפיינים מתוזמנים ולא נכונים. יש להמשיך ולמנוע מארגונים כדוגמת "אלומה" ומגופים אחרים להיכנס למוסדות החמ"ד ולהשפיע על בנות דתיות להתגייס לצבא.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של תקנה בהזמנה