על סדר היום

שבת בנושא כשרות ממלכתית

שבת בנושא כשרות ממלכתית

בשבת זו, ר"ח ניסן ידרשו רבני הקהילות בכל הארץ, בהסברת חשיבותה של הרבנות הראשית לישראל כסמכות הרוחנית מרכזית.