דף עמדה בנושא מאסר מסתננים

סוגיית המסתננים במדינת ישראל מעמידה אותנו במבוכה. כל אדם הוא יציר כפיו של הקב"ה וכפי שחז"ל לימדו אותנו שחביב אדם שנברא בצלם. ומצווים אנו מפני דרכי שלום להעניק עזרה לכל נצרך.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא מאסר מסתננים