על סדר היום

יוזמה לביטול החלטת הממשלה בנושא הדרת נשים

יוזמה לביטול החלטת הממשלה על הדרת נשים

בדו"ח מקיף על סוגיית 'הדרת נשים', מציג ארגון חותם כיצד נטלו אנשי היועמ"ש סמכויות לא להם, עקפו את החוק ופגעו בציבור רחב, ארגון חותם קורא לבטל את החלטת הממשלה שאימצה את מסקנות הוועדה שהקים היועמ"ש בנושא

ארגון חותם – 'יהדות על סדר היום', מפרסם דו"ח מקיף העוסק בסוגית "הדרת נשים", וקורא לבטל את החלטת הממשלה שאימצה את מסקנות הוועדה שהקים היועמ"ש בנושא, וזאת משום שמסקנותיה עוקפות את החוק ופוגעות בציבור רחב ובערכיה היהודיים של המדינה.

הדו"ח מתפרסם על רקע מספר סערות ציבוריות בנושא, ודיון בוועדה לקידום מעמד האשה שנערך לפני כשבועיים ובמהלכו הצהירה המשנה ליועמ"ש עו"ד דינה זילבר כי היא פועלת על סמך מחויבות שלה לנושא, על אף שלא הוקצה לעניין כח אדם, וזכתה לתשבחות מח"כ תמר זנדברג ממר"צ אשר ציינה כי ניכר שזילבר "פועלת מתוך אג'נדה".

בחותם מציינים תחילה כי בנושא הפרדה והדרה במרחב הציבורי קיים חוק 'איסור הפליה במוצרים ובשירותים', בו לאחר דיונים ארוכים בוצעה החרגה שנועדה להגן על קיום אירועים נפרדים לציבור הדתי, או לאפשר הפרדה במקומות דתיים.

אולם בדו"ח מוסבר כיצד בעקבות פרסומים בתקשורת והסערות שליוו אותם, ועל אף החקיקה מוסכמת בנושא, התקבלה לפני כ-5 שנים החלטת ממשלה שכללה מינוי צוות בין משרדי לבחינת נושא הדרת נשים, בו היו חברים נציגי הממשלה, הרבנות הראשית, משפטנים, פעילות זכויות נשים וקציני משטרה וצבא.

אלא שבצעד מעורר תמיהה, החליט היועמ"ש דאז, יהודה וינשטיין, על הקמת צוות מקביל מטעמו שהורכב ממשפטנים בלבד, ודווקא מסקנותיו מרחיקות הלכת אומצו בסופו של דבר בידי הממשלה, תוך שהיא הטילה על השרים הרלוונטיים לוודא את מימוש ההחלטות.

מסקנות הצוות המשרדי היו חד צדדיות ושללו מכל וכל את הגישה הדתית לנושא ההפרדה. הדו"ח ביטל את אורח החיים הדתי מפני מה שהוא מכנה 'זכויות יסוד' והביע זלזול בחשיבות ההפרדה בין גברים ונשים עבור ציבור שומרי התורה והמצוות.

"למרות שעקרונות הסובלנות והפלורליזם מחייבים סובלנות כלפי אורחות החיים הייחודיים של קהילות שונות במסגרת חיי הפרט והקהילה, סובלנות זו אינה מתירה כי במרחב הציבורי המשרת את כלל הציבור תתקיים מערכת ערכים המבוססת על הדרתן של נשים מהשתתפות שווה בחיים האזרחיים, גם אם לכאורה, יש נשים הרוצות או מסכימות לדפוסי חיים אלה", נכתב בדו"ח בפטרונות כלפי הנשים שומרות המצוות.

חברי הצוות אף הוסיפו כי "קיים ספק אם התועלת החברתית הצפויה לצמוח כתוצאה מהתרתם של הסדרי הפרדה". 

אולם מהדו"ח עולה כי גם כאן לא תמה ההתערבות הבוטה בנושא מבית היועמ"ש והוא החליט כי המשנה שלו, עו"ד דינה זילבר, תופקד על יישום מסקנות הוועדה, על אף שהממשלה הסמיכה לנושא את השרים. זילבר הודיעה קבל עם ועדה כי היא רואה עצמה כגורם בעל סמכויות רוחב בנושא, ואכן הציגה קו מיליטנטי יותר אף מזה שהוצג בדו"ח היועמ"ש.  

בחותם מציגים לדוגמא את פנייתה לעיריית ת"א בדרישה לאסור את קיומו של אירוע אמירת סליחות, כל עוד האמנים המופיעים בו יהיו רק גברים. יועמ"ש של עיריית ת"א חלק על עמדת עו"ד זילבר והשיב לה כי בקשתה אינה נמצאת בסמכותו.

כך גם שלחה זילבר איום סמוי להנהלת אוניברסיטת בר אילן על רקע טענות לסירוב מצדם לאפשר שירת נשים בטקס יום השואה, וזאת על אף שלא תוכננה בטקס שירה כלל. זילבר רמזה על אפשרות לשלילת תקציבים בגין הדרת נשים.

"אנו קוראים לבטל את החלטת הממשלה המאמצת את הדו"ח המשרדי המוטה, ובמקומו לקבל החלטה חדשה, אשר תמנה מחדש את הצוות הבין-משרדי, בכדי שיביע את עמדתו בכל הנושאים בהם עסקו הצוות הבין משרדי והצוות המשרדי של משרד המשפטים, באופן שישקף את הלך הרוח של כלל העם", אומרים בארגון חותם.

"היועמ"ש והצוות שמינה, בצעד יהיר, מתיימרים לקבוע מסמרות בשיח הערכי ולהפוך את מי שלא דוגל באמונתם לפורע חוק. במדינה דמוקרטית בית הנבחרים הוא המופקד על קביעת הנורמות, מכח היותו מייצג העם, ופקידים כאלו ואחרים במשרדי הממשלה או במוסדות ציבוריים אינם בעלי סמכות בעניין הזה, יהיה מעמדם נישא ככל שיהיה. אנו מצפים מהממשלה להביע הערכה מרובה יותר כלפי ערכי היהדות, הן מצד הזכות הדמוקרטית לחופש הדת והן מצד החשיבות שבקיומם של אירועים המחזקים את הזיקה למורשת היהודית".

 

לעיון בדו"ח המלא לחצו כאן>>