על סדר היום

מכתב הרבנים בעקבות כנס ציון וירושלים

מכתב הרבנים בעקבות כנס ציון וירושלים

לאור הדיון הציבורי שהתעורר לאחרונה סביב אמירות של הרב יעקב אריאל, הרב יגאל לווינשטיין ורבנים נוספים, ברצוננו להביע תמיכה בכל רב שמביע את דעתו ההלכתית והמוסרית הנאמנת לתורה ולחז"ל ללא משוא פנים וללא התנצלות. אנו מודעים היטב לכובד האחריות המוטלת על כתפי הרבנים, ודווקא בשל כך דברים אלו נכונים גם כאשר מדובר בסוגיות קשות ומורכבות.