ניוזלטר 3 כסליו תשע"ה

מהנעשה בחותם: חוברת חדשה בנושא משפחה, קיצוץ בתקציב המדינה לצורך קידום חוק מע"מ אפס, הצעת חוק לסירוס ועיקור בע"ח, ומשפחה חדשה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של ניוזלטר 3 כסליו תשע"ה