על סדר היום

תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי

תהליכי חילון בציבור הדתי והמסורתי

דתיים יולדים יותר, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי בציבוריות הישראלית, כך מעלים ממצאי דו"ח 'דמוגרפיה של הדתיות' שנערך במסגרת בית המדרש לחברה של ארגון חותם.

דו"ח חדש של ארגון חותם הנשען על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  בין השנים 2002 ו‑2012, אותם בדק עורך המחקר מיכאל זלבה, מגלה כי למרות שחילונים יולדים פחות, יורדים מהארץ יותר ואפילו חוזרים בתשובה לא מעט, שיעורם באוכלוסייה נותר יציב ועומד על 43 אחוזים.

תופעה זו משקפת מציאות של 20 שנה. זלבה הסתמך על 'הסקר החברתי' של הלמ"ס המחלק את האוכלוסייה היהודית הבוגרת לחמש קטגוריות: חרדי, דתי, מסורתי דתי, מסורתי לא כל כך דתי וחילוני. מתוך 580,818 שגדלו בבית דתי, כמבוגרים – רק 254,574 שהם 46% נשארו דתיים.

חלק קטן מהם, 5.5 אחוזים, הפכו חרדים, והיתר התפזרו בין רמות דתיות נמוכות יותר, כשרבים נדדו לעבר ההגדרה "מסורתי לא כל כך דתי". במקביל, אל הציבור החילוני מצטרפים לא רק הדתיים אלא גם המסורתיים. כך ששיעור החילונים באוכלוסייה נותר יציב.

הציבור החרדי לעומת זאת, גדל לאט ובהתמדה. על פי המחקר, משנות ה‑90 ועד היום שיעור הבוגרים החרדים שילש את עצמו, גם בגלל ילודה וגם בזכות תנועת חזרה בתשובה, והיום הוא עומד על כמעט 10 אחוזים מהאוכלוסייה. ישנם גם חוזרים בתשובה שמחליטים לקיים אורח חיים דתי ולא חרדי, אבל מדובר בכמות שאינה מתקרבת אל הכמויות החרדיות. לשם השוואה, שיעור תלמידי הממ"ד עומד משנת 1992 ועד היום על 18.5 אחוזים מכלל התלמידים היהודים, כאשר שיעור המתחנכים בחינוך החרדי, לעומת זאת, עלה בכ‑300 אחוזים בתקופה זו, ובשנת הלימודים הבאה הוא צפוי לעמוד על כשליש מתלמידי ישראל.

"נראה שהנתונים שעלו במסגרת מחקר של בית המדרש לחברה, אכן משקפים מגמה קיימת, שמצריכה התייחסות מערכתית בציבור הדתי-לאומי, לא רק במערכת החינוך של החמ"ד, אלא גם במישור החברתי, לגבי שאלת שמירת הזהות הדתית וחיזוקה", אומרים בארגון חותם.

"אל לנו להמשיך במצב של טיטוא בעיה זו על ידי התעלמות ממנה. החשש גובר לאור צעדים כמו זה של חה"כ מיקי לוי, אשר הגיש הצעת חוק לתמיכה ב'חוזרים בשאלה'. הצעה שמשמעותה עידוד המשך נטישת חיי תורה ומצוות. אנחנו סמוכים ובטוחים כי בשילוב ידיים של כלל הגורמים ניתן להפוך מגמה זה, ולחזק את העולם הרוחני-אמוני של הציבור הדתי, באופן שאף יגביר את החיבור של הציבור לאמונת ישראל", הוסיפו בארגון.

 לקריאת הדו"ח המלא לחצו כאן>>