כל האמת על כשרות פרטית

מדוע חשוב כ"כ שיהיה סמכות מרכזית אחת לכשרות?