דף עמדה בנושא תיקון לחוק האימוץ בנושא דתו של המאומץ

האימוצים המקומיים של ילדים להורים ישראליים, חובת הזהות הדתית שרירה בהם והיא נועדה למנוע מסירת ילד יהודי למשפחת נכרית, מוסלמית למשל, ולהפך. ח"כ עדי קול מבקשת לבטל דרישה זו, ולאפשר לשופט לאשר אימוץ ללא זהות דתית שוה.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של דף עמדה בנושא תיקון לחוק האימוץ בנושא דתו של המאומץ