בר אילן VS המשפחה

פגיעה בערכי המשפחה במסגרת 'מרכז רקמן' ומוסדות נוספים באוניברסיטת בר אילן

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של בר אילן VS המשפחה