המשפחה אתגרים וחזון

המשפחה בישראל מהווה קהילה קיומית, שהיא הבסיס והחוסן של העם כולו. בכנס עסקו הדוברים השונים במהותה של המשפחה הן מההיבט התורני, הערכי וההלכתי, והן מההיבט המקצועי והחברתי. עסקנו בהעלמותה של המשפחה מהשיח הציבורי ומהמדיניות הציבורית האסטרטגית. ניתחנו את מערכת הערכים שגרמה לכך והצגנו לעומה עולם ערכי ישראלי אמיתי הדוגל בחיזוק המשפחה. בחנו את מודל הפמיניזם והשובניזם אל מול המודל האידאלי לדעתנו ה"פמיליזם". הכנס התקיים בשיתוף חותם.

 

 

 

לצפייה בחוברת לחץ כאן >>

לצפייה בשיעורים מהכנס לחץ כאן>>